Šoruden 122 Latvijas skolās, saņemot līdz 1000 eiro finansējumu, īstenos skolas "Labbūtības ceļakarti" - psihoemocionālās labsajūtas celšanas plānu. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) administrētā projektu konkursā "Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai" kopumā ir apstiprināti 44 projekti, aptverot 122 izglītības iestādes. Kopējais projektiem piešķirtais finansējums ir 121665,44 eiro.

Ar "Labbūtības ceļakarti" iepazīstina Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītājs Nils Mosejonks.