Pēc Covid laika stingrajiem ierobežojumiem, ikviena iespēja satikties un, turklāt, ar pozitīvu pienesumu, ir kā svaiga vēja dvesma, īpaši – mazajiem. Tā, verot Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „STROPS” durvis, saka tā vadītāja Māra Ušacka. Bērni un jaunieši nāk uz šejieni, lai mācītos šūt, darboties ar dabas materiāliem, zīmēt, krāsot, dejot un dziedāt vai vienkārši spēlēties. 

Šajā karstajā dienā, kad ierodos Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā “STROPS”, zālē ap 10 bērni. Te notiek muzikālās nodarbības ar nosaukumu „Tautasdziesmu vācelīte”, tās vada Intars Mežinieks.

„Manā bērnībā nekā tāda nebija. Šodien bērniem te ir daudz labu iespēju, kā pavadīt brīvo laiku, nevis sēdēt mājās. Un te var ne tikai dziedāt, bet daudzveidīgi mācīties un radoši izpausties.”

Iespēju bērniem un jauniešiem, kā vadīt savu brīvo laiku Aglonas „Stropā” tiešām ir bez gala, ko vārda tiešā un labā nozīmē var apskaust pat pilsētnieki. Centru izrāda tā vadītāja Māra Ušacka.

„Te mums pirmdienās notiek klūgu pīšanas nodarbības, ko vada Maija Kivleniece, vasarā te notiek arī darbības ar dabas materiāliem, tad ir šūšanas pulciņš, mums ir izšūšanas mašīna. Ir mums arī gravieris, ar ko darboties, ir adāmā mašīna.”

Aglonas „Strops” pilnībā atspoguļo sava nosaukuma būtību, te tiešām rosība kā bišu stropā, Mārīte atved uz nodarbībām savu mazmeitiņu.

„Mazmeitai te ļoti patīk, mēs jau divus gadus uz šejieni nākam. Te ir ļoti jaukas nodarbības - gan teātra studijas, gan ir jauni draugi, ir ko darīt bērniem.”

Protams Covid laiks liek ievērot stingras prasības it visā, korekcijas ir, atzīst Aglonas „Strops” centra vadītāja Māra Ušacka, uzsverot, ka centrs tomēr jebkurā laikā nepieciešams, gan bērniem, gan vecākiem.

„Līdz Covidam te mums ik dienas, īpaši skolas laikos nāca ap 80 pāri bērni dienā. Mēs darbojamies līdz 8 vakarā un te darbojās tie bērni, kuru vecāki strādā kaut kur ārpus Aglonas.”

Arī vasara nav izņēmums.

„Te viņiem nevajag ne telefonus, ne datorus. Mums pasaku pēcpusdienas, sadarbojamies ar bibliotēku, kura rīko savus tematisko pasākumus.”

Šis Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops” nav formāls veidojums, tā ir patiesi dzīva un labām sajūtām piepildīta māja.