Lai noskaidrotu, kāda ir Covid-19 ietekme uz cilvēku ikdienu, Latvijas iedzīvotāji aicināti iesaistīties Eiropas sociālajā pētījumā, informē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūts.

Iedzīvotāju aptauja ir daļa no pētījuma, kas notiek reizi divos gadus. Pētījumā piedalās 30 Eiropas valstis.

Ar aptaujas palīdzību plānots noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pandēmijas ietekmi uz sadzīvi un tehnoloģiju lietošanu, uzticēšanos varas institūcijām un demokrātijām. Paredzēts, ka iegūtie pētījuma rezultāti sniegs iespēju uzzināt, cik līdzīgi vai atšķirīgi ir cilvēku uzskati ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs.

Kā var piedalīties pētījumā, skaidro Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieks Jurijs Ņikišins.