Vēl nedēļu, līdz 4. oktobrim, iespējams piedalīties publiskā apspriešanā par būtiskiem pilsētplānošanas dokumentiem Rīgā – Rīgas attīstības programmas 2021.–2027.gadam 1. redakcijai un vides pārskata projektam, kā arī Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotajai redakcijai un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatam. Rīgas attīstības programmas 2021.–2027.gadam 1. redakcijai un vides pārskata projektam, kā arī Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotajai redakcijai un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatam.

Kā vēl var iesaistīties sabiedriskajā apspriešanā, skaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības departamnta pārstāve Inese Pabērza.