ANO cilvēktiesību monitoringa misijas vadība piektdien Kijivā nāca klajā ar jaunāko ziņojumu par cilvēktiesību ievērošanu Ukrainā un attieksmi pret karagūstekļiem.

ANO monitoringa misijas vadītāja Matilde Bognere ieskicēja gan kopējo situāciju cilvēktiesību aizsardzības jomā pēdējo sešu mēnešu laikā Ukrainā, gan arī informēja par iespējamiem pārkāpumiem attiecībā uz karagūstekņiem.