Piemaksas ģimenes ārstu praksēm reģionos, papildu kolēģis pacientu uzrunāšanai un citiem palīgdarbiem, mentori jaunajiem mediķiem – ar šiem un vēl citiem pasākumiem plānots uzlabot ģimenes ārstu prakšu darbu un pieejamību pacientiem visā Latvijā. To paredz Veselības ministrijas kopā ar nozari veidotais primārās veselības aprūpes plāns, kam zaļo gaismu deva valdība. Plāna izpilde turpmākajos gados gan būs atkarīga arī no valsts budžeta iespējām.

Ģimenes ārstu prakšu uzlabošanas iespējas izvērtētas apmēram pusgadu ilgušās apspriedēs. Plāns paredz paaugstināt finansējumu ģimenes ārstu praksei, noteikt ārstam izdevīgākus aizvietošanas nosacījumus atvaļinājumu gadījumos, papildināt veicamo manipulāciju klāstu. Viens no galvenajiem uzdevumiem – mazināt rindas pie ģimenes ārsta un lai pacienti vairāk veselības problēmu risina ģimenes ārsta praksē nevis dodas uz slimnīcu. Tāpēc jau no 1. jūnija darbu ģimenes ārstu praksēs darbu sāks palīgi, atslogojot ārstus no uzdevumiem apzvanīt pacientus, uzturēt datubāzi.