"ES atbalsta programma pētniecības rezultātu komercializācijai kalpojusi par atspēriena punktu Latvijas zinātnisko atklājumu attīstībai un to pārvēršanai komerciāli veiksmīgos projektos. Līdz šim programmā jau ir atbalstīts 101 projekts zinātnisku tehnoloģiju izvērtēšanai un komercializācijas stratēģiju izstrādei, bet 54 projektiem tiek sniegts atbalsts turpmākai tehnoloģiju attīstīšanai un komercializācijas aktivitāšu ieviešanai, pārsvarā inženierzinātņu un dabaszinātņu jomā," teikts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) izplatītājā informācijā.

Plašāk par atbalsta programmu un atbalstītajiem projektiem stāsta LIAA Tehnoloģiju departamenta direktore Lauma Muižniece.