Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta veselības kopienas ("EIT Health") veiktajā pētījumā secināts, ka Latvijā trūkst valstiskas stratēģijas veselības inovāciju virzīšanā un iesaistīto pušu uz sadarbību vērstas komunikācijas, kā arī kopumā sabiedrība maz izprot šo inovāciju nozīmi.

Plašāk skaidro Rīgas Stradiņa universitātes Starptautisko sakaru departamenta direktore un EIT Health Latvijas centra vadītāja Baiba Pētersone.