Augstskolas ir gatavas pārkārtot uzņemšanas noteikumus un kārtību, lai vidējo izglītību beidzēji studijas varētu sākt arī pēc izliktā gada vērtējuma, 12. janvārī attālinātās tikšanās laikā ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku (JKP) apliecinājuši Rektoru padomes pārstāvji.

Tikšanās laikā ministre rosināja augstskolu pārstāvjus uz diskusiju arī par vidusskolas noslēguma pārbaudījumu norisi un augstskolu iespējamo rīcību, ja epidemioloģiskās situācija dēļ centralizētos eksāmenus nāktos atcelt.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs informē, kāds varētu būt risinājums gadījumā, ja tiek pieņemts centralizētos eksāmenus atcelt.

Viedokli izsaka Rīgas Tehniskās universitātes studiju prorektors Uldis Sukovskis.