Lai nodrošinātu plašākas iespējas bezmaksas sabiedriskā transporta nodrošināšanai mazapdzīvotās vietās, kā arī veicinātu efektīvāku lēmumu pieņemšanu, valdība 4.oktobrī apstiprināja Satiksmes ministrijas rosinātās izmaiņas normatīvajā regulējumā.

Ar mērķi nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību un iedzīvotāju mobilitāti visā valsts teritorijā pirms gada mazapdzīvotās vietās ieviesti bezmaksas reģionālo autobusu maršruti. 2021.gadā bezmaksas braukšana ieviesta četros maršrutos pilnā apmērā un 10 maršrutu 33 reisos. 

Bezmaksas maršruti tika ieviesti uz vienu gadu, lai pēc iegūtās pieredzes izvērtētu risinājuma efektivitāti un veiktu kritēriju precizēšanu atbilstoši iedzīvotāju mobilitātes vajadzībām. Prakse rāda, ka šis jauninājums ir attaisnojies - pasažieru skaita palielinājums novērojams gandrīz visos attālajos pagastos - Istras, Līdumnieku, Valkas, Rugāju, Jercēnu, Jaunauces, Plāņu u.c.

Plašāk skaidro Autotransporta direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis.