Centrālā statistikas pārvalde (CSP) pirmo reizi publicē datus par blīvi apdzīvotām teritorijām Latvijā, kas ir alternatīvs rādītājs esošajām administratīvajām teritorijām un teritoriālajām vienībām – pilsētām un ciemiem. Blīvi apdzīvota teritorija ir no administratīvā un teritoriālā iedalījuma neatkarīga, nošķirta teritorija – apmešanās vai darba vieta, kurā viens otram kaimiņos vai netālu dzīvo vai strādā vismaz 50 pastāvīgie iedzīvotāji.

Stāsta Centrālās statistikas pārvaldes teritoriālās statistikas eksperts Dāvis Kļaviņš. Komentē ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs.