Lai Rīgas jūras līča piekrastes kāpu zonu atbrīvotu no invazīvās svešzemju augu sugas Tatārijas salāta, Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar projektu LIFE CoHaBit aicināja brīvprātīgos Vakarbuļļu pludmalē piedalīties dabas parka Piejūra kāpu zonas sakopšanas talkā.

Raidījumā Pēcpusdiena Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centra Meža māja Dabas izglītības darba speciāliste Aija Balandiņa skaidro, kas ir Tatārijas salāts, kāpēc tas kaitīgs kāpu zonai, kā arī stāsta, kā aizritēja talka.