Eiropas Savienības (ES) nozīmes dzīvotņu un sugu aizsardzības stāvoklī Latvijā vērojami nelieli uzlabojumi, taču tie joprojām nav pietiekami, lai situāciju vērtētu optimistiski. Visvairāk apdraudēti ir dabiskie zālāji, negatīvas tendences vērojamas arī atsevišķos mežu biotopos, bet uzlabojumi sasniegti virsāju dzīvotņu grupā – secināts Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) ekspertu ziņojumā Eiropas Komisijai par ES nozīmes biotopu un sugu stāvokli Latvijā no 2013. līdz 2018. gadam.

Raidījumā Pēcpusdiena vairāk stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes, dabas aizsardzības departamenta vadītāja Gita Strode.

Viedokli izsaka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste un Latvijas Dabas fonda padomes loceklis Jānis Ķuze.