Šī gada jūlijā Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi atsāka rīkot talkas iniciatīvas "Daru labu dabai" ietvaros, aicinot uzņēmumus un iedzīvotājus iesaistīties biotopu atjaunošanas un uzturēšanas darbos īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās. Iniciatīvas mērķis ir, praktiski darbojoties, palīdzēt izzināt Latvijas dabas vērtības un iepazīstināt ar augu un dzīvnieku sugām, biotopiem un Latvijas dabu kopumā.

Ikvienam interesentam ir iespējams piedalīties publiskajās talkās, tuvākā no kurām notiks 31. jūlijā rakstnieka Edvarta Virzas tēva mājās “Billītes”, kur kopīgiem spēkiem siena talkā būs iespēja palīdzēt bioloģiski vērtīgas pļavas sakopšanā.

Stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes pārsāve Aiga Priede.