Gandrīz 90% Daugavpils Universitātes (DU) studentu iebilst pret iespējamo universitātes reorganizāciju par augstskolu, liecina augstskolā janvārī veiktā aptauja.

Kādas izmaiņas gaidāmas, skaidro Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs.

Viedokli izsaka Daugavpils Universitātes Studentu padomes Akadēmiskā virziena vadītājs Ilmārs Mežaraups.