Sabiedrība par atklātību "Delna" rīkoja tiešsaistes pasākumu "Ko atklātības jomā paredz jaunais Pašvaldību likums". Pasākuma mērķis bija paplašināt mediju informētību par likumprojekta tvērumu un jaunajām normām atklātas un sabiedrībai pieejamas pašvaldības pārvaldībā. 

Prezentācijas laikā sniegta informācija par "Delnas" 2021.gada pilotpētījumā "Pašvaldību atklātības indekss".

Plašāk skaidr "Delnas" pārstāve interešu aizstāvības un projektu vadītāja Agnija Birule.