Biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna" nosūtījusi trešo vēstuli Daugavpils pilsētas pašvaldībai ar lūgumu skaidrot okupācijas pieminekļa demontāžas organizēšanu, jo pirmajās divās vēstulēs tas neesot izskaidrots.

"Delna" lūdz informāciju par pašvaldības iekšējo kārtību, atbilstoši kurai tiek organizētas cenu aptaujas, kā arī par veikto cenu aptauju par pieminekļa demontāžas darbiem. Vēstulē lūgts precizēt, kad izvēlētajiem pretendentiem tika nosūtīti uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā, cik pretendenti tika uzaicināti, cik ilgs bija termiņš piedāvājumu iesniegšanai, kad tika pieņemts lēmums par cenu aptaujas rezultātiem un noslēgts līgums, un kāds bija noteiktais darbu izpildes termiņš.

Plašāk skaidro "Sabiedrības par atklātību Delna" direktore Inese Tauriņa.

Viedokli izsaka Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta direktors Ruslans Golovans.