Saeima konceptuāli atbalstījusi grozījumus Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā, ar kuriem paredzēts īstenot nepilngadīgo kriminālatbildības reformu. Grozījumu mērķis ir samazināt to gadījumu skaitu, kad nepilngadīgajiem piemēro kriminālatbildību, un veicināt viņu veiksmīgāku integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Likumā paredzēts noteikt, ka primārais soda mērķis attiecībā uz nepilngadīgo būs resocializācija.

Iecerētos grozījumus vērtē Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska, Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs un Rīgas Stradiņa universitātes psihosomātiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents, psihoterapeits, psihiatrs Artūrs Utināns.