Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas sitaminstrumentu spēles 4.kursa audzēknis Eduards Geikins-Tolstovs, piedaloties jauno izpildītāju konkursā, ieguva GRAND PRIX balvu. Konkurss „WIND STARS 2021” notiek starptautiskā līmenī pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles specialitātēs, to organizē Mārupes Mūzikas un mākslas skola. Šogad tajā attālināti piedalījās 700 dalībnieki no 21 valsts.

Jauno izpildītāju konkursā Eduarda Geikina-Tolstova vecuma grupā programmai bija jābūt līdz divdesmit minūtēm, spēlējot divus dažāda rakstura skaņdarbus. Programma bija jānofilmē un jāsūta žūrijas vērtēšanai. Konkursa programmas skaņdarbus jaunietis gatavo savam kvalifikācijas eksāmenam, kas notiks jūnijā.

„Tas ir kaut kas neatkārtojams. Es, manuprāt, uzrādīju diezgan labu rezultātu, kaut arī es esmu ļoti paškritisks, es neuzskatu, ka esmu pelnījis GRAND PRIX, bet man ir milzīgs prieks, ka žūrija tā novērtēja, ka viņi uzskatīja citādāk,” savu sniegumu konkursam vērtē Eduards Geikins-Tolstovs.

Tā kā Eduards ir beidzamā kursa audzēknis, viņam ir iespēja mācību procesa laikā tikties ar skolotāju arī klātienē. Un jaunajam mūziķim tas ir ļoti svarīgi.

„Noteikti tas, ka es tikos ar savu skolotāju, man tas radīja milzīgu sparu strādāt vēl jo vairāk, jo man ļoti nepatīk sēdēt mājās, pietam man ir tāda specialitāte, kurai es nevaru atļauties nopirkt instrumentus uz mājām, tāpēc vienīgā vieta, kur es varu praktizēt un mācīties, tā ir skola.”

Eduarda Geikina-Tolstova skolotājs Romāns Ivanovs jaunieti raksturo, ka muzikālu, talantīgu un atklātu personību, kas izpaužas arī mūzikā. Ja jaunietis ir izvirzījis sev mērķi, apzinīgi ar azartu virzās uz to, un tas aizrauj arī pedagogu,” saka Romāns Ivanovs. Jāteic, to, ka Eduards ir ne vien prasīgs pret sevi, bet arī atklāts, apliecina arī tas, ka jaunietis neslēpj, ka šā brīža apstākļi kādos notika konkurss, tomēr mazina gandarījumu par iegūto augsto vērtējumu – GRAND PRIX. Ja konkurss nenotiek klātienē, tas ir pavisam citādāk, jo pietrūkst publikas, satraukuma pirms uzstāšanās, kas vēl vairāk pārbauda mūziķa sagatavotību.

„Konkursā tu uzkāp uz skatuves, tev jāparāda labāko, ko vari; kā nospēlē, tā nospēlē. Šeit vari rakstīt, cik gribi. Ļoti negodīgi. Negodīgi - tas ir tas vārds, kā var aprakstīt šo situāciju!”

Stāstot vairāk par šo laiku, Eduards atzīst, ka mācības no mājām  prasa vairāk pašdisciplīnu, plānojot savu laiku, ir jākļūst patstāvīgākam.   Pozitīvi esot tas, ka nav tik agri jāceļas un nedaudz vairāk laika atliek sev. Taču, kā vislielāko trūkumu min, ka pietrūkt klātienes tikšanos ar skolotājiem, citiem jaunajiem mūziķiem un, protams, klausītājiem.