24.jūnijā Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Padome apstiprināja Latvijas pievienošanos EKA asociētās dalībvalsts statusā.

"Ar šo EKA padomes lēmumu Latvijas sadarbībā ar aģentūru ir pārgājusi jaunā nopietnākā sadarbības forma," skaidro Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākais eksperts Kaspars Karolis.

Galvenais ieguvums ir lielāks finansējums, jo vairāk iegulda šajā nozarē, jo labākus rezultātus var sagaidīt no tehnoloģiju attīstības viedokļa. Lai nodrošinātu asociētās dalībvalsts statusu, nepieciešamais finansējums ir 3 miljoni eiro, 80-90% no šīs finansējama atgriežas Latvijā dažādu projektu veidā. 

Tāpat šis statuss dod labākas iespējas sadarboties ar Eiropas kosmosa nozari un lielajiem nozares uzņēmumiem. 

Tas ir labākas iespējas īstenot dažādas izglītības programmas, piemēram, kā atraktīvāk mācīt priekšmetus skolā, izmantojot kosmosa tematiku. Iespējas iesaistīties skolēnu projektu konkursos.

Latvijai kļūstot par EKA asociēto dalībvalsti, jauniem zinātniekiem paveras iespējas rakstīt doktordisertācijas EKA zinātnieku vadībā, piekļūt EKA zinātniskajai infrastruktūrai, pētniecības projektu veikšanai.

Ko iegūs zinātnieki, pievienojoties šai organizācijai, vērtē Latvijas Universitātes Astronomijas institūta direktors Kalvis Salmiņš. Viņš norāda, ka EKA programmās Latvija tagad varēs piedalīties kā līdzvērtīgi partneri.