Valsts kontrole (VK) ir izstrādājusi anketu, ar kuras palīdzību iedzīvotājiem piedāvā novērtēt savus namu apsaimniekotājus.

VK pēc revīzijām pašvaldībās parasti sagatavo pašnovērtējuma anketas, ar kuru palīdzību arī citas pašvaldības var rast atbildes, vai tajās revidētā joma ir sakārtota un, ja nav, tad kas būtu darāms lietas labā. Paplašinot pašnovērtējuma iespējas arī attiecībā uz iedzīvotājiem un mājsaimniecībām, VK ņēmusi vērā pirms gada veiktās ēku drošuma revīzijas rezultātus un izveidojusi pašnovērtējuma anketu, ar kuras palīdzību dzīvokļu īpašnieki varot pārbaudīt savu apsaimniekotāju darba kvalitāti, izmaksas un to pamatotību.

Kāpēc izveidota šāda anketa, plašāk stāsta Valsts Kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins.