Iekšlietu ministrijā šonedēļ izveidota darba grupa, lai apzinātu naida noziegumu problemātiku Latvijā, izvērtētu iespējamos šķēršļus naida noziegumu identificēšanā un atklāšanā, kā arī apzinātu iespējamos rīcības virzienus iekšlietu jomā.

Darba grupā piedalīsies pārstāvji no ministres biroja, Valsts policijas, Valsts policijas koledžas, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra un Valsts drošības dienesta. Līdz 16. jūlijam darba grupā iecerēts apzināt un apkopot statistiku par naida noziegumiem Latvijā pēdējo piecu gadu laikā, kā arī apkopos informāciju par Latvijā īstenotajām mācību programmām un kursiem, kas veltīti naida noziegumu problemātikai.

Stāsta Iekšlietu Ministres padomniece Līga Neidere.