Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (AmCham) un Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) iepazīstina ar Vērtībās balstītas veselības aprūpes (VBVA) koncepcijas dokumentu. Iepazīstinot ar koncepciju, eksperti arī sniedz vērtējumu situācijai Latvijas veselības aprūpes nozarē un VBVA koncepcijas ieviešanas iespējām.

Kas ir Vērtībās balstītas veselības aprūpes koncepcija un kādas ir iespējas to īstenot, skaidro Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes prodekāne, koncepcijas līdzautore Daiga Behmane un Veselības ministrijas valsts sekretāre Indra Dreika.