Nesen izdotā grāmata “Maltas pagasts pētījumos un atmiņās” piedāvā lasītājam arhīvos un citos vēstures avotos gūto informāciju par Rēzeknes novada Maltas pagasta vissenāko un jaunāko vēsturi. Grāmatas veidotājiem pievienojušies arī daudzi vietējie iedzīvotāji, piedāvājot publicēšanai gan savus atmiņu stāstus, gan fotogrāfijas. 

“Šī grāmata veidojās kā viena liela talka. Tās tapšanā piedalījās vairāk kā 50 cilvēki. Visas Maltas iestādēs iesaistījās, Rēzeknes novada  Maltas vēstures muzeja direktore Silvija Pīgožne uzsver, ka doma publicēt muzejā gadu gaitā sakrātos novadpētniecības materiālus, cilvēkstāstus bijusi jau agrāk. Tāpēc, tuvojoties Latvijas simtgadei, papildinot jau esošos materiālus ar pagasta vēstures pētījumu, tika nolemts sagatavot dāvanu gan savai valstij, gan saviem iedzīvotājiem.

“Te ir arī skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi, te ir bakalauru darbi, te ir Maltas bērnu un jauniešu centra Žurnālistikas pulciņa raksti. Te piedalījās arī dzimtu pētnieki Līga Tulinska, Jānis Rancāns ar ļoti interesantiem pētījumiem un ļoti unikālām, retām fotogrāfijām. Tā bija sadarbība ar ļoti daudziem unikāliem cilvēkiem, bez kuriem šī grāmata nemaz nebūtu tapusi.”

Grāmata, uz kuras vāka uz vācu laiku topogrāfiskās kartes fona izvietotas  vēsturiskās Maltas pagasta fotogrāfijas, tapa gada laikā. Kā atzīst viena no izdevuma veidotājām, kādreizējā Maltas vidusskolas absolvente Skaidrīte Svikša, šis darbs bijis apjomīgs un interesents vien jau tāpēc, ka Maltas pagasts, Malta (senais nosaukums Borovoja), no seniem laikiem atradās vitāli svarīga tirdzniecības ceļa malā. Pa to savulaik brauca gan tirgotāji, gan vēlāk - jau pa  pasta ceļu Pēterburga – Varšava, Krievijas, Polijas, Lietuvas augstmaņi, tirgotāji, tika piegādāts pasts. Malta ir bijusi gana blīvi apdzīvota un attīstīta vieta visos laikos. Turpina Skaidrīte Svikša.

“Pat paši maltēnieši nezina, cik vēsturiski bagāta vieta ir Maltas pagasts. Man pašai pēc šīs grāmatas izdošanas  ir siltums sirdī. Esmu strādājusi pie dažādu grāmatu izdošanas,  bet šī te ir ar īpašu auru. Varbūt tāpēc, ka tur ir tās divas daļas – pirmā sausi vēsturiskā, otrā ir tie cilvēku stāsti, kas, man šķiet, ir unikāla. Lai kā uz to skatītos vēsturnieki, tur ir tā dzīvība, tur ir tās atmiņas. Katram savas, bet tās  arī ir  vēsture.” 

Grāmatā “Maltas pagasts pētījumos un atmiņās”  ir publicēts arī sīks un dokumentāli apstiprināts  vēsturnieka Agra Dzeņa pētījums par Maltas vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Pētnieks atklāj, ka šim darbam  viņš ir veltījis divus gadus un viņu ir pārsteidzis, cik daudz dažādu vēsturiski materiālu, dažādu laiku dokumentu ir atrodami par šo vietu.

“Maltas muižas vārds pirmo reizi parādās 16. gadsimta beigu dokumentos. Bet tā nav tagadējā Malta , tā ir tagadējā Silmala. Savukārt, lielceļš pastāvēja vēl ilgi pirms šosejas izbūves 1835. gadā. Viduslaikos tas bija lielceļš no Dinaburgas pils uz Rēzeknes pili. Materiālu apjoms ir pietiekoši liels un daudzveidīgs, lai varētu šādus pētījumus veikt. Gan Latvijas valsts Vēstures arhīvā, gan Rēzeknes zonālā Valsts arhīvā. Cara laikos Rozentovas pagasts bija viens no lielākajiem pagastiem Latgalē un tam ir saglabājies pagasta valdes arhīvs,sākot no 18. gadsimta beigām.

Plaši pārstāvēti arī  cara laiku pagasta tiesas sēžu protokoli, kas atklāj sabiedriskās  un personiskās attiecības, dažādus konfliktus. To, kādi nodokļi tika aprēķināti, kā iekasēti, kādas personas bija pagasta valdē . Tur parādās personiskā informācija, kas ļauj skatu nofokusēt uz  cilvēku kā vēstures veidotāju.”

Grāmata “Maltas pagasts pētījumos un atmiņās”, tika izdota ar Kultūrkapitāla fonda un Maltas pagasta pārvaldes atbalstu. Tās tirāža 1000 eksemplāru. Pašlaik jau gandrīz visi  ir izdalīti bez maksas. Taču kā apliecina grāmatas veidotāji, interesantas informācijas, kas palikusi nepublicēta vēl ir tik daudz, ka nākotnē var droši domāt pār vēl vienas grāmatas izdošanu.