LU Akadēmiskajā apgādā klajā nākusi monogrāfija "Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztvere: ietekme uz drošības politikas veidošanu", kurā aplūkota drošības problemātika un tas, kā ekonomiskus, politiskus, personiskus u.c. draudus izprot Latvijas sabiedrība.

Viens no centrālajiem pētījuma jautājumiem ir, vai bažas un apdraudējumi, ko izjūt cilvēki, atspoguļojas politiskajos lēmumos, un vai draudi, kuri ir nozīmīgi iedzīvotājiem, tiek identificēti arī kā draudi rīcībpolitikas veidošanas līmenī: ministrijās un iestādēs. Pētījuma autori - Rovena Berga, Kristaps Celmiņš, Ruta Ceple, Harijs Kārkliņš, Aleksandra Kjakste, Valdis Otzulis, Žaneta Ozoliņa, Iveta Reinholde, Sigita Struberga, Malvīne Stučka, Gunārs Valdmanis - aplūko drošības problemātikas dažādās šķautnes.

Ar pētījumu iepazīstina Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas profesore, Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece, viena no monogrāfijas zinātniskajām redaktorēm Žaneta Ozoliņa.