Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sagatavojusi epidemioloģiskās drošības protokolu izglītības iestādēm, plānojot ļaut skolām darboties klātienē neatkarīgi no Covid-19 kumulatīvā rādītāja valstī.

IZM ir izstrādājusi četrus pamatprincipus jaunā mācību gada uzsākšanai klātienē, kas paredz organizēt mācības, balstoties uz četriem pamatprincipiem. Paredzēts, ka IZM sagatavotos dokumentus valdība varētu skatīt augusta pirmajā pusē.

  1. Klātienes izglītības princips. Izglītības process tiek organizēts klātienē, neatkarīgi no kumulatīvā radītāja. Klātienes izglītība ir priekšnoteikums kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai.
  2. Drošas izglītības iestādes princips. Tas nozīmē atteikšanos no šobrīd normatīvajos aktos nostiprinātā reģionālā principa, kas paredz izglītības procesa norises noteikumus atkarībā no epidemioloģiskās situācijas attiecīgajā pašvaldībā. Drošas izglītības iestādes princips paredz, ka, ja konkrētajā izglītības iestādē situācija ir labvēlīga, klātienes mācības ir iespējams īstenot arī tad, ja reģionā ir augsts un ļoti augsts epidemioloģiskais risks.
  3. Vakcinācijas efektivitātes princips. Izglītības iestāžu darbinieki, kas ir vakcinējušies, strādā klātienē. Arī klases, ar kurām strādā vakcinēti pedagogi, mācās klātienē, neatkarīgi no kumulatīvā rādītāja reģionā vai valstī.
  4. Izglītības iestādes dibinātāja/vadītāja patstāvības princips. Izglītības iestādes dibinātājs/vadītājs ir atbildīgs par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz izglītības procesa norisi – par klašu grupu rotācijas principa ieviešanu, mācību sākuma un beigu laiku un to elastīgu maiņu, telpu vēdināšanas protokolu izstrādi, kombinēto mācību modeļa izvēli, izglītības īstenošanu ārtelpās u.c.

Ar ieceri iepazīstina Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs Edgars Severs.

IZM iecerētās izmaiņas vērtē Česlavs Batņa, Ādažu vidusskolas direktors, un Inga Akmentiņa-Smildziņa, vecāku organizācijas "Mammām un tētiem" vadītāja.