Šodien, 23. janvārī, būtiska diena ir 300 jauniešiem, kuri atlasīti Valsts aizsardzības dienesta trešajam iesaukumam. 150 no tiem rekrutēs dienestā obligātā kārtā. Līdz šim pietika ar tiem, kas brīvprātīgi pieteicās dienestam, tāpēc šāda atlase ar speciālu programmu, pēc nejaušības principa izvēloties 18 līdz 19 gadus vecus jauniešus, notiek pirmo reizi.

Valsts aizsardzības dienesta trešajā iesaukumā šovasar jāsāk dienēt 480 jauniešiem. Bija saņemti 515 brīvprātīgi pieteikumi, no kuriem par derīgiem atzīti 330 jaunieši, tomēr ar to nepietiek, lai nokomplektētu iesaukumu, tāpēc pieņemts lēmums rīkot atlasi arī obligātā kārtā.

Atlasei pēc nejaušības principa, no aptuveni 22 ar pusi tūkstošiem, kas iekļauj jauniešus no 18 līdz 19 gadiem, un pārskatot Valsts aizsardzības valsts informācijas sistēmu reģistrus, iegūti 3500 potenciāli iesaucamie jaunieši. Tāds skaits ir atbiruma dēļ, proti, sodāmības, mācās vai dzīvo ārvalstīs, invaliditāte un citi aspekti. Atlases kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Iesaucamos atlasei pēc nejaušības principa reģistrē pa administratīvajām teritorijām, piešķirot katram pilsonim kārtas numuru. Minimālais atlasāmo skaits no katras teritorijas ir viens, izņemot gadījumu, ja attiecīgajā teritorijā atlasei nav reģistrēts neviens iesaucamais. Atlasei ir izveidots unikāls gadījumskaitļu ģenerēšanas rīks, kur programma atlasi veic pēc iepriekš sagatavota iesaukšanai derīgu pilsoņu augšupielādēta saraksta.