Lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā, ir nepieciešams strādāt pie sabiedrības attieksmes, secināts Labklājības ministrijas rīkotajā ekspertu diskusijā.

Diskusijas gaitā runātāji vienisprātis norādīja uz pastāvošajām stigmām un aizspriedumiem, kuri nereti noved pie personu ar garīgiem rakstura traucējumiem izolēšanas no sabiedrības. Diskusija notika kampaņas "Cilvēks, nevis diagnoze" laikā.

Kāpēc nepieciešama šāda diskusija, skaidro Labklājības ministrijas Valsts sekretāra vietniece Līga Āboliņa.

Viedokli izsaka resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "Zelda" pārstāve Sigita Zankovska-Odiņa un Sociālās integrācijas valsts aģentūras pārstāve Jana Briede.