Katra ceturtā sieviete un katrs piektais vīrietis 18 – 74 gadu vecumā ir pieredzējuši fizisku vai seksuālu vardarbību, secināts Centrālās statistikas pārvaldes aptaujā par vardarbību. Vardarbības veicējs pret sievieti biežāk bijis vīrietis. Savukārt vīriešu atbildes liecina, ka varmāka biežāk ir bijis tā paša dzimuma pārstāvis.

Raidījumā Pēcpusdiena situāciju skaidrojam, sazinoties ar Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta vecāko metodikas ekspertu Kalvi Okmani un centra “Marta” vadītāju Ilutu Lāci.

Plašāk ar apkopotajiem aptaujas rezultātiem var iepazīties publicētajā datu krājumā “Vardarbības izplatība Latvijā 2021”.