Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas fakultātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedra sadarbībā ar Latvijas Psihiatru asociāciju rīkoja konferenci “Suicīdu riska mazināšana būtiska problēma un iespējamie risinājumi Latvijā”.

Katru gadu Pasaules Veselības organizācija oktobrī atzīmē Psihiskās veselības dienu. Šogad tā ir veltīta sabiedriski ļoti nozīmīgai starpdisciplinārai tēmai “Fokusā – pašnāvību prevencija”. Gandrīz 800 000 cilvēku ik gadu mirst pašnāvībā, kas ir viens cilvēks 40 sekunžu laikā. Pasaules kontekstā Latvija joprojām ir to trīs valstu vidū, kur ir augstākais pašnāvību skaits: katru dienu no dzīves pēc savas gribas aiziet viens cilvēks. Pašnāvības ir globāla parādība un tās notiek visu laiku. Efektīvu un uz pierādījumiem balstītu intervenci var īstenot vispārējās populācijas un individuālā līmenī, lai novērstu pašnāvības un to mēģinājumus. Dati liecina, ka paveikto pašnāvību attiecība pret pašnāvību mēģinājumiem ir vismaz 1:20.

Uzklausām profesoru RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītāju Elmāru Rancānu, krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” krīzes tālruņa konsultanti Santu Laimiņu un pusaudžu resursu centra vadītāju Nilu Saksu-Konstantinovu.