Lai pievērstu uzmanību kritiskajam stāvoklim nozarē, pasākumu nozares tehniskā nodrošinājuma uzņēmumi šodien rīkoja piketu, izstumjot savas tehniskā aprīkojuma transporta kastes Kr. Valdemāra ielā iepretim Kultūras ministrijai un pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, kā arī dodoties gājienā uz aleju Brīvības bulvārī iepretim Ministru kabinetam.

Lai gan ārkārtas situācija valstī ir beigusies un daudzas nozares atgriežas pie normālas darba ikdienas, pasākumu industrijā situācija vēl joprojām raksturojama ar vārdu "ārkārtēja" - dažādie ierobežojumi, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos, joprojām liedz šai nozarei pilnvērtīgi strādāt, nodrošināt uzņēmumu darbību un iztiku darbinieku ģimenēm, atzīmēja apvienībā.

Latvijas pasākumu nozares tehniskā nodrošinājuma jomas profesionāļi ir apvienojušies, lai kopīgi paustu savas bažas par nozares nākotni un aicinātu atbildīgās institūcijas pieņemt lēmumus uzņēmumu un darbavietu glābšanai.

Situāciju skaidro akcijas rīkotāju pārstāvis Normunds Eilands un VKKF eksperts Valts Ernštreits.