Biedrība "Skalbes" sākusi vides reklāmu kampaņu reģionu pilsētās un Rīgā, atgādinot par konsultatīvā tālruņa 29 323 202 pieejamību, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri saskārušies ar azartspēļu atkarību.

Konsultatīvais tālrunis azartspēļu atkarīgajiem un viņu līdzcilvēkiem darbojas katru dienu no plkst.12 līdz plkst.20. Īpaši sagatavoti speciālisti palīdz zvanītājiem atpazīt atkarības pazīmes, uzzināt, kādi ir pirmie soļi, lai uzsāktu cīņu ar atkarību, noskaidrot pieejamos instrumentus Latvijā cīņai ar azartspēļu atkarību un informē par Pašatteikušos personu reģistru.

Plašāk par kampaņu stāsta krīžu un konsultāciju centra "Skalbes" atbalsta tālruņa azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem koordinatore Santa Laimiņa.