Šogad starp 23 Valsts Kultūrkapitāla fonda mūža stipendiātiem ir arī  Balvu centrālās bibliotēkas vadītāja, nemateriālā kultūrmantojuma un Ziemeļlatgales tradicionālās kultūras eksperte – Ruta Cibule, pateicoties kuras pašaizliedzīgajam darbam godā celtas un saglabātas daudzas Zemeļlatgaei raksturīgas kultūras tradīcijas un daudzi dzīves gadi ir veltīti arī Balvu bibliotēkai un tās lasītājiem. 

Balvu centrālo bibliotēku 15 gadus, tiesa, ar 20 gadu pārtraukumu, vada Ruta Cibule, kuras dzīves ceļš sācies tepat Ziemeļlatgales laukos, Rugāju pagastā.

„Es vienmēr saku, ka pases es esmu rugājiete, bet pēc sirds piederības esmu baltinaviete.

Tā, ka vecāki visai drīz no Rugāju puses pārcēlās dzīvot uz Balviem, tad viss skolas laiks un arī turpmākā dzīve ir pagājusi Balvos.”

Ruta Cibule atklāj, ka ne bērnībā, ne jaunībā viņai nebija pat domas par darbu bibliotēkā, viņas sapnis bija kļūt par vēstures skolotāju.

„Sanāca tā, ka pirmajā gadā es Vēstures fakultātē neiestājos, paliku aiz strīpas un bibliotēkā es nonācu pavisam nejauši. Sanāca tā, ka tajā laikā bibliotēkā bija ļoti laba direktore, nu jau viņa ir mūžībā, un viņa manī uzreiz samanīja lietas koku, kuru vajadzētu piesaistīt bibliotēkai.”

Runājot par gadu gaitā notikušajām izmaiņām bibliotēku darbā, Ruta Cibule atzīst, ka jaunais gadsimts, jaunāko tehnoloģiju ieviešana ir mainījusi gan cilvēkus, gan viņu attieksmi pret bibliotēku.

„Tā bibliotēka no kuras es aizgāju 1989. gadā un kurā es atgriezos 2009. gadā, tā kā saka vienā anekdotē, runājot par krokodilu: ”A, bet nemaz nav līdzīgs zirgam!”.

Bet bibliotēka jebkurā gadījumā ir viens no kopienas centriem, kur cilvēks labprāt nāk un saņem visdažādākos pakalpojumus.

Ja mēs runājam par šo te Covid laiku, tad es lepojos ar to, ka bibliotēkas ir gandrīz vienīgās iestādes, kas ir bijušas tikai nedēļas trīs tā pa īstam ciet. Mēs varam sniegt pakalpojumus arī attālināti un arī tagad meklējam iespējas izmantojot pakomātus un grāmatu nodošanas kastes, lai mēs varam komunicēt ar savu iedzīvotāju viņam pat  neienākot bibliotēkā.”

Ilgus gadus Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes absolvente Ruta Cibule gan strādājot Balvu novada Kultūras nodaļā, gan Balvu centrālajā bibliotēkā, vienmēr centusies celt saulītē savus novadniekus: amatniekus, kultūras tradīciju kopējus un glabātājus, piesakot viņus Kultūrkapitāla fonda noteiktajai mūža stipendijai.

„Parasti, kad es virzīju kādus cilvēkus mūža stipendijai (un tas notika gandrīz katru gadu), es šīm Kultūrkapitāla fonda sēdēm sekoju,” Ruta Cibule atklāj, ka mūža stipendijai dažādā laikā ir pieteikusi ap desmit Ziemeļlatgales iedzīvotājus, taču, tas, ka pati saņēmusi šo stipendiju, viņai bijis īsts pārsteigums.

„Tā kā šogad es nebiju nevienu pieteikusi stipendijai, es biju pat aizmirsusi, ka ir tas laiks, kad ir jāseko.

Katrā gadījumā nebiju par to domājusi vispār un, kad tas notika,

sākumā es sāku smieties, jo salīdzinājumā ar daudziem citiem stipendiātiem, tomēr esmu vēl gados jauna.”

Bet runājot nopietni, Ruta Cibule atzīst, ka, protams, šāda atzinība viņai ir pagodinājums un kā katram stipendiātam tas ir stimuls arī turpmāk saglabāt  Latgales novada bagātīgās tradīcijas un valodu.

„Latgale ir sākums visam. Sākums mūsu valstij, sākums spēcīgiem cilvēkiem, sākums spēcīgām idejām, un tieši te es tā arī jūtos un tā es sevi šeit apzinos. Un es vienmēr saku, ka mēs esam kultūratbildīga robeža, gan domājot par tiem kolektīviem, kas te dzīvo un strādā pierobežā, gan katrs gluži individuāli. Mums nav iespējas būt citādiem. Tie, kas esam šeit palikuši, mēs drīkstam būt tikai ļoti stipri un ļoti pārliecināti, kālab mēs šeit esam un kālab mēs šeit dzīvojam. Es nekad neesamu jutusies Latgalē kā nomalē. Man te ļoti patīk un tā ir tā vieta, kas silda manu sirdi. Tā ir man saprotama vērtību sistēma un arī valoda, ko es esamu gatava aizstāvēt un par ko es esmu gatava iestāties.”

Mūža stipendija – no 2022. gada janvāra katru mēnesi 185 eiro – tiek maksāta papildus pensijai un citiem ienākumiem un netiek aplikta ar nodokļiem. Pērn mūža stipendiju konkursam tika pieteikts 81 pretendents, Valsts Kultūrkapitāla fonda padome stipendijas piešķīra 23 pretendentiem. Tostarp arī balvēnietei Rutai Cibulei.

No 2022. gada janvāra VKKF mūža stipendijas saņems Romualds Pipars, Anita Uzulniece, Rūta Celma-Kello, Jānis Radiņš, Vilnis Līdaka, Antons Rancāns, Vera Vāvere, Guntars Godiņš, Māris Rungulis, Jēkabs Ozoliņš, Zita Errsa, Ligita Viduleja, Maija Svarinska, Inta Kalniņa, Leonīds Lencs, Ruta Cibule, Baiba Šuvcāne, Ināra Kalnarāja, Egils Rozenbergs, Uldis Briedis, Helēna Heinrihsone, Mintauts Kārlis Lācis, Helga Ingeborga Melnbārde.

Mūža stipendija – no 2022. gada janvāra katru mēnesi 185 eiro – tiek maksāta papildus pensijai un citiem ienākumiem un netiek aplikta ar nodokļiem.

Stipendija tiek piešķirta konkursa kārtībā, ko izsludina vienu reizi gadā. 2021. gada mūža stipendiju konkursam tika pieteikts 81 pretendents, VKKF padome piešķīra mūža stipendijas 23 pretendentiem.