Dabas aizsardzības pārvaldes eksperte Ventspils novada Ugāles pagastā uzgājusi Latvijā ļoti retas un īpaši aizsargājamas sūnu sugas zaļās buksbaumijas jaunu atradni. Retās sugas atradumu apstiprinājusi arī Latvijas Botāniķu biedrības Sūnu pētnieku grupa. Turklāt vecos egļu, bērzu mežos esošā atradne ir lielākā (vairāk nekā 70 atsevišķi fiksētas vietas vienuviet) un izcilākā šobrīd zināmā šīs sugas atradne mūsu valstī.

Suga ir reta un apdraudēta visā Eiropā. Tādēļ tā ir iekļauta Eiropas Biotopu direktīvas otrajā pielikumā, kas atradņu aizsardzībai nosaka veidot īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.

Par atradni stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode.