Lai atbalstītu un motivētu potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes, projekta "Kurzeme visiem" ietvaros visās Kurzemes pašvaldībās tiks rīkoti vismaz divi izglītojoši pasākumi - sarunu rīti un vakari "Izaugt ģimenē". Uz pasākumu aicināts ikviens interesents, kurš vēlas kļūt par aizbildni, adoptētāju, audžuģimeni vai viesģimeni, kā arī cilvēki, kurus interesē jautājumi par bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes.

Plašāk stāsta projekta "Kurzeme visiem" vadītāja Inga Kalniņa.