Latgales kultūrvēstures muzeja Mākslas nodaļas vadītāja Inese Dundure vada nodarbību „Ieraugi mākslu!”, nodarbība paredzēta neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem, šoreiz gan iepazīšanās nolūkos  aktivitātēs piedalās redzīgie. Pirms nodarbības katram dalībniekam izdala acu aizsegus, lai labāk būtu iespējams iejusties neredzīgo cilvēku ikdienā un spējas izpildīt doto uzdevumu. Inese Dundure, strādājot muzejā un kontaktējoties ar dažādām cilvēku grupām, tai skaitā arī ar neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem, vēlējās muzeja piedāvājumu padarīt viņiem pieejamāku.

„Tas tiešām ir tādu lielu pārdomu galarezultāts, kā to var darīt. Vieglāk ir, ja mēs vēlamies parādīt priekšmetisko vidi, kad mākslas darbs ir tēlniecības darbs vai kāds objekts, vai keramika, tad ir iespējams ar palīglīdzekļiem, nesabojājot šo mākslas darbu, uzvelkot cimdiņus, iepazīties, un ir papildināts ar stāstījumu, kas dod priekšstatu cilvēkam par šo mākslas darbu. Bet, protams, mākslas darbi ir dažādi,  mēs nevaram piedāvāt visu aplūkot ar pirkstu galiem,” stāsta Mākslas nodaļas vadītāja Inese Dundure.

Tāpēc Inese izveidoja attēlus, kuros grafiski atainota glezna, kura jāsajūt un jāsaredz ar tausti.

„Arī pasaulē cilvēki ir izstrādājuši vairākus veidus, kā ar to var iepazīstināt vājredzīgu vai neredzīgu, un viens no tiem ir veidot taktilās grafikas jeb mākslas darbu pārtulkot grafiskā zīmējumā.  Un pakāpeniski iepazīstinot ar zīmējumiem, sadalot šo mākslas darbu vairākos slāņos, mēs varam cilvēku iepazīstināt ar to kas ir attēlots šajā mākslas darbā, protams, raksturojot arī tā vizuālo izskatu, tā oriģināla vizuālo izskatu.”

Šobrīd ir grafiskajos attēlos ir pārtulkoti trīs muzeja krājumā esošie mākslas darbi, kurus Inese veidoja datorprogrammā. Programma tapusi konsultējoties ar Latvijas Neredzīgo biedrību Rēzeknē, ar Strazdumuižas skolu, ar  cilvēkiem, kas varētu būt muzeja auditorija.

„Mēs to saprotam un zinām, ka šāds piedāvājums ir tāds, kurš nebūs plaši pieprasīts, bet mēs gribam būt gatavi muzejā tādiem apmeklētājiem, un tad, ja piesakās mums apskatīt muzeju, tad mēs varam piedāvāt arī cilvēkiem ar vājredzību un neredzību šo te programmu. Tas būtu piedāvājums viņiem no mūsu puses.”