Pēdējos gados noziegumos cietušo bērnu skaits nav samazinājies. Vidēji ap 523 bērni gadā cieš no noziedzīgiem nodarījumiem, visbiežāk tieši noziegumos pret tikumību un dzimumneaizskaramību, secināts Labklājības ministrijas ziņojumā par bērnu stāvokli Latvijā.

Ziņojumu par situāciju bērnu drošībā un arī izglītības un veselības pieejamībā šodien, 6. februārī, apsprieda Saeimas Cilvēktiesību komisija, kuras deputāti gan ministrijai pārmeta datu analīzes trūkumu.

Pēc Iekšlietu ministrijas datiem 2021.gadā par noziedzīgos nodarījumos cietušiem atzīti 503 bērni, bet 2022. gadā noziegumos cietuši par ap 40 bērnu vairāk. Visbiežāk bērni cietuši no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, tāpat bērni cieš arī no cietsirdības un vardarbības un arī no mantiskiem nodarījumiem. Labklājības Ministrija savā ziņojumā par bērnu stāvokli Latvijā arī vērš uzmanību, ka bērni visbiežāk vardarbību piedzīvojuši ģimenē. 2022. gadā aizgādniecības tiesības dažādu iemeslu dēļ pārtrauktas teju 1000 personām.

Vienlaikus šajā ziņojumā norādīts, ka pēdējos gados ir samazinājies pašu nepilngadīgo paveikto noziegumu skaits - no 533 līdz 510 personām. Taču arī pērn ieslodzījuma vietās nonākuši kopumā 23 nepilngadīgie. Šos un citus datus arī par izglītības pieejamību un ārpusģimenes aprūpi Labklājības ministrija prezentēja Saeimas Cilvēktiesību komisijā, kur par ziņojumu gan izskanēja gana daudz kritikas. Vairāki deputāti norādīja, ka trūkst salīdzinājuma ilgtermiņā, lai izprastu, kas ir vājie posmi bērnu izglītībā, veselībā vai drošībā.