Latvijas Republika ir sekmīgi pievienojusies Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārtejai, kas turpmāk nodrošinās informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm par digitālajos sertifikātos ietverto informāciju, ziņo Nacionālais veselības dienests (NVD).

Datu apmaiņa sniedz iespēju Latvijas iedzīvotājiem turpmāk izmantot savus digitālos sertifikātus, dodoties uz citām ES dalībvalstīm. Sertifikāts ir apliecinājums tam, ka iedzīvotājs ir vakcinēts, veicis laboratorisko testu vai pārslimojis Covid-19, un šo informāciju citā dalībvalstī varēs pārbaudīt, veicot QR koda skenēšanu. Vienlaikus pievienošanās vārtejai ļauj pārbaudīt arī Latvijā ieceļojošo ES iedzīvotāju sertifikātus.

Kā darbosies digitālais sertifikāts, skaidro Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štālberga.

Tiesa, jāņēm vērā, ka informācija dažādās valstīs var būt nepieciešama atšķirīga. Var nepietikt ar ziņu, ka cilvēks ir vakcinēts pret Covid-19 vai pārslimojis, pirms doties ceļā, vēl jāpārliecinās, vai nav nepieciešams veikt testu.