Pēc vairāk nekā gadu ilga ekspertu grupas darba un četru mēnešu ilgas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu atbildīgo institūciju, speciālistu un iedzīvotāju publiskas apspriešanas ir publicēts Eiropas Vēža misijas padomes gala ziņojums. Tajā ir apkopotas 13 rekomendācijas cīņai ar vēzi, kas ir saistošas visām ES dalībvalstīm, tajā skaitā Latvijai.

Eiropas Vēža misija ir viena no piecām Eiropas misijām pētniecības un inovācijas jomā. Tās galvenais mērķis ir līdz 2030.gadam izglābt vairāk nekā 3 miljonus dzīvību, un veicināt ilgāku un kvalitatīvāku mūžu visiem vēža pacientiem. Eiropas Vēža misijas padomē rekomendāciju izstrādē piedalījies arī Latvijas Universitātes (LU) profesors, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors Mārcis Leja.

Kādas rekomendācijas būs jāievieš, skaidro Eiropas Vēža misijas padomes loceklis profesors Mārcis Leja.

Viedokli izsaka Veselības ministrijas Ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Sanita Janka.