Uzņēmēji topošajiem darbiniekiem profesionālās iemaņas šogad visvairāk iesaka apgūt Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), liecina Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un karjeras portāla "prakse.lv" veidotais pieprasītāko augstskolu un profesiju saraksts.

Joprojām vispieprasītākās ir inženierzinātnes. Tāpat uzņēmējiem ir būtiska potenciālo darbinieku elastība un spēja mācīties.

Plašāk ar aptaujas rezultātiem iepazīstina Latvijas Darba Devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Viedokli izsaka divu darba devēju pieprasītāko mācību iestāžu pārstāvji: Rīgas Valsts tehnikuma Karjeras izglītības vadītāja Solveiga Keistere un RTU studiju prorektors Uldis Sukovskis.