Latvijas Universitāte (LU) pārskatījusi studiju programmas un likvidēs tās, kas dublējas vai arī kurām nav pieprasījuma. LU rektors atzinis, ka programmu pārskatīšana skars ne tikai humanitārās, bet arī eksaktās zinātnes.

Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks stāsta raidījumā Pēcpusdiena, ka pašlaik LU kopumā ir 130 studiju programmas, bet iecerēts 30 no tām apvienot

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa norāda, ka šāds redzējums ir atbalstāms.

Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra piekrīt, ka programmām vajadzētu būt arī lielāku studējošo skaitu.