Latvijā skolēniem sācies obligāto valsts pārbaudījumu laiks. Skolēnu aizpildīto rakstveida eksāmenu materiālu nogādāšanu izvērtēšanai uz Valsts izglītības satura centru organizē līdzīgi kā pēdējos vismaz 20 gadus – izmantojot pasta nodaļas. Taču to skaitam reģionos sarūkot un attālumiem pieaugot, izskan arī jautājums – vai to var organizēt citādi? "Latvijas Pasts" gatavs nodrošināt kurjera pakalpojumus, kas gan saistāms ar lielākām izmaksām. Tāpēc pašlaik būtiskas izmaiņas eksāmenu materiālu sagādē nav paredzamas.