Liepājā top etnomūzikas skola „Zelta stīgas”, kuras pamatā būs etnokokles apmācība. Ideju par kokles apmācības skolu izlolojusi liepājniece Laura Drēziņa, kura jau no mazotnes ir muzicējusi un attīstījusi savas prasmes mūzikā. Vienlaikus viņa ir dalībnieks divās muzikālās apvienībās „Saule i tuvāk” un „Transcendentālē”. Tieši šodien, 15. aprīlī, Laura iesniedz savu biznesa ideju par kokles skolas izveidi Nodarbinātības valsts aģentūras projektu konkursā.