2.jūlijā tiek likvidēta Studiju un zinātnes administrācija (SZA) un darbu sāk jauna Izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde – Latvijas Zinātnes padome (LZP). Jaunā padome apvienos zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas ieviešanas funkcijas, kuras līdz šim bija sadalītas starp vairākām institūcijām.

Kāpēc vajadzīgas šādas izmaiņas, skaidro Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs.

Viedokli izsaka Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāja Ieva Siliņa, Latvijas organiskās sintēzesinstitūta direktors un Valsts zinātnisko institūtu asociācijas valdes priekšsēdētājs Osvalds Pugovics un Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas vadītāja Ērika Gromule.