Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) mudina ieviest viena kanāla finansēšanas modeli olimpiskajām un neolimpiskajām sporta federācijām.

Komentējot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) paziņojumu par nepieciešamību novērst sadrumstalotību nevalstisko sporta organizāciju apvienību līmenī un brīdinājumu jau no 2023.gada pilnībā pārņemt sporta budžeta līdzekļu pārvaldību, LOK norāda, ka jau pirms mēneša organizācija ir inicējusi un aicinājusi IZM, sakārtojot sporta nozares finansējumu, no 2023.gada realizēt viena kanāla finansēšanas modeli olimpiskajām un neolimpiskajām federācijām atsevišķi, nodrošinot, ka viena sporta veida federācija saņem valsts budžeta finansējumu tikai no viena finanšu avota.

Ar sporta federāciju finansēšanas modeli iepazīstina Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Sandis Riekstiņš.

Kādas izmaiņas vēlas LOK, skaidro Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks.

Viedokli izsaka Latvijas Sporta federāciju padomes Valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.