“Nevajag pārcelt klātienes stundu uz attālināto mācīšanos,” aicina Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi vadlīnijas attālinātā mācību procesa īstenošanai vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs Covid19 krīzes situācijā. Vadlīnijas ietver būtiskākos ieteikumus skolām un skolotājiem sekmīga mācību procesa nodrošināšanai attālināti.

Catlaks ar vadlīnijām aicina iepazīties gan IZM, gan “Skola2030” mājaslapās, kur pieejama informācija par attālināto mācīšanos, kā arī mācību resursi.

Tāpat Catlaks norāda, ka nevajadzētu visiem resursiem ikvienam iesaistītajam pieslēgties pirmdien pulksten 9, jo jārēķinās ar tehnoloģiju iespējām.

"Pats svarīgākais, protams, komunikācija un saziņa, un daudzas skolas jau to dara, ir noteikti katrai skolai ir jāizveido sava sava saziņas platforma un protokols, kādā veidā skolotāji ar skolēniem sazināsies šajā laikā, kā nodos savus uzdevumus, kā sniegs konsultācijas, nodrošinās atgriezenisko saikni un kā plānos šo mācību procesu. Pirmais, ko es varu pateikt, nevajag mēģināt pacelt ierasto klātienes stundu norises procesu uz attālināto mācīšanos," skaidro Catlaks.

Skaidrojot par vērtēšanās sistēmu attālinātā mācību procesa laikā, Catlaks norādda, ka vairāk vajadzētu nodrošināt atgriezenisko saikni.

"Mēs neizslēdzam iespēju likt arī vērtējumu, taču mēs uzsveram un rekomendējama pamatā šajās nedēļās būtu jāfokusējas uz formatīvo vērtēšanu. Respektīvi, nevis sumatīvo, novērtējot, ka cilvēks ir apguvis vielu 10 ballu sistēmā, bet drīzāk sniedzot regulāru, sistemātisku atgriezenisko saikni par to, kā veicies ar mācību procesu," atzīst Catlaks.

Par to, vai varētu būt mācību gada pagarinājums, ja tiek pagarināta ārkārtas situācija, Catlaks nevarēja atbildēt ne apstiprinoši, ne noliedzoši, bet tas varētu būt viens no iespējamiem risinājumiem. Ir jāvēro tuvāko nedēļu situācijas attīstība.

Limbažu novada ģimnāzijas direktore Gunta Lāce norāda, ka viņas vadītās skolas skolotājiem brīvlaiks bijis darbīgs.

“No pirmdienas turpināsim mācīties darot. Noteikti pieļausim arī kādas kļūdas, bet šobrīd skolotāji noskaņoti optimistiski. Protams, ir kaut kādas šaubas, bet mēs domājam, ka esam gatavi pirmdien mācības uzsākt,” atzīst Gunta Lāce.

Skolā radītas jau savas vadlīnijas gan skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājiem, kuras visi iesaistītie saņems jau rīt, 20.martā, lai līdz pirmdienai būtu iespējas iepazīsties.

Saldus Mūzikas skolas direktors Mārtiņš Bērtulis pārliecināts, ka arī mūzikas skolā var daudz iemācīt attālināti. Bērniem pieeja nepieciešamas diferencēta, tāpēc katrs pedagogs veido savu plānu un vīziju.

"Mūsu pedagogi šonedēļ ļoti rosīgi gatavojās, viņi ir gatavi adaptēties jaunajai situācijai. Mūzikas skolā vairums nodarbības notiek individuāli un dažādu vecumu izglītojamiem, tad šī pieeja ir nepieciešama ļoti diferencēta un katrs pedagogs veido savu plānu un vīziju," atklāj Bērtulis.

Mūzikas skolā šajā laikā vairāk varēs nostiprināt jau apgūto, ne mācīties ko jaunu.

Organizācijas "Mammām un tētiem" vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa aicina paskatīties uz situāciju kā uz iespēju.

"Ja mēs runājām par kompetenču pieeju un gaidījām to no nākamā mācību gada, man ir sajūta, ka, ja mēs tā forši visi sadarbojamies, kompetenču pieeju sāksim ieviest jau tūlīt no pirmdienas," uzskata Inga Akmentiņa-Smildziņa.

Savukārt portālā “Mammām un tētiem"  top rakstu sērija par attālināto mācīšanos, lai vecākiem dotu zināmu iedvesmu, kā šajā visiem tik sarežģītajā laikā atbalstīt savu bērnu mācībās".

Jau zināms, ka IZM kopā ar partneriem nodrošinās 5000 viedierīču Latvijas skolēniem, jo iepriekš aptaujā noskaidrots, ka aptuveni 3% skolēnu mājās nav ne datora, ne viedtālruņa ar interneta pieslēguma, kas rada grūtības viņiem piedalīties attālināto mācību procesā.