Makšķerēšanas un zvejas kontroli turpmāk veiks Valsts vides dienests (VVD), to paredz valdības akceptētie grozījumi Zvejniecības likumā.

Līdz šim ār šo funkciju nodarbojās arī Dabas aizsardzības pārvalde (DAP). Pēc tam, kad šis likums tiks pieņemts Saeimā un stājies spēkā, DAP savas kompetences ietvaros konstatēs un fiksēs pārkāpumus īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, sugu un biotopu aizsardzības prasību uzraudzības ietvaros, neveicot specializētus zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumus. 

Par izmaiņām stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste.