Valsts valodas centra (VVC) veiktās valsts valodas prasmes pārbaudes mazākumtautību skolās atklājušas daļas pedagogu nepietiekamās latviešu valodas zināšanas.

Kopējais pārkāpumu skaits valsts valodas jomā Latvijā 2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, ir pieaudzis par 17% - 2018.gadā pārkāpumu skaits sasniedzis 460. Tomēr šādi rādītāji gan neļauj uzskatīt, ka valsts valodas lietojuma situācija valstī kopumā gada laikā būtu pasliktinājusies.

Pārkāpumu pieaugumu teju par 20% ir ietekmējušas pārbaudes izglītības iestādēs, ņemot vērā plānoto pakāpenisko pāreju uz mācībām latviešu valodā no 2019.gada 1.septembra vispārējās mazākumtautību izglītības programmās.

Par pārbaužu programmu mazākumtautību skolās stāsta Valsts valodas centra Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas vadītājs Viesturs Razumovskis.

Viedokli izsaka Latviešu valodas aģentūras direktora vietniece Dace Dalbiņa.