Reaģējot uz Covid-19 krīzes radīto negatīvo ietekmi uz Liepājas teātri, 22. oktobrī uz pirmo attālināto sēdi sanākusi ar kultūras ministra rīkojumu izveidota darba grupa, kas mēģinās rast vienotu risinājumu nacionālas nozīmes reģionālo profesionālo teātru pārvaldībai un finansēšanai, veicinot valsts un pašvaldību sadarbību.

Kādi jautājumi risināti pirmajā sēdē, skaidro Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš.

Darba grupai ziņojums par iespējamo Liepājas teātra pārvaldības un finansēšanas modeli, lai risinātu Liepājas teātra darbības ilgtspēju, jāizstrādā un kultūras ministram jāiesniedz līdz nākamā gada 15.februārim, savukārt ziņojums par iespējamo nacionālas nozīmes reģionālo profesionālo teātru pārvaldības un finansēšanas modeli - līdz 2021.gada 1.augustam.

Viedokli izsaka Latvijas Teātra padomes priekšsēdētāja, Latvijas Teātru darbinieku savienības priekšsēdētāja Daiga Šiliņa-Gaismiņa.