Vai līdz šim latviešu valodā nav bijusi pareizi iztulkota tā dēvētā Stambulas konvencija cīņai pret vardarbību pret sievietēm un ģimenē? Par dokumenta labošanu Labklājības ministrija norādījusi valdībai. Valsts valodas centrs teksta latviskojumu labojis detaļas, kas nemaina dokumenta pamatbūtību un nebūtu par ieganstu arī Saeimas opozīcijai prasīt Stambulas konvenciju pārvērtēt Satversmes tiesā.

Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu teksts latviešu valodā tulkots 2019. gadā. Par nepieciešamību precizēt tulkojumu nianses mudinājuši gan universitāšu mācībspēki, gan plašākas sabiedrības pārstāvji. Runa nav par nepareizu tulkojumu, bet tā precizēšanu, norāda Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite.

Stambulas konvencijas teksta tulkojumā termins "seksuāla rakstura aizskārums" aizstāts ar "seksuālā uzmākšanās"; vārds "cietušais" aizstāts ar vārdu "upuris", tāpat vārds "Konvencija" tekstā rakstāms nevis ar lielo, bet mazo sākuma burtu. Tulkojumā labotas gan nelielas gramatikas un stila kļūdas, gan novērsta nekonsekvence terminu lietojumā, lai nodrošinātu tulkojuma pilnīgu atbilstību oriģinālajam dokumenta tekstam, rakstiskā vēstījumā skaidro arī Valsts valodas centra Tiesību aktu tulkošanas nodaļas vadītāja Anna Zahare. Labojumi dokumenta latviskojumā it nekādi neietekmē konvencijas būtību, uzsver arī par tās virzību Saeimā atbildīgās Juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no "Jaunās Vienotības".

Labklājības ministrija jau līdz ar valdībā lemto konvencijas likumprojektam pievienoja atsevišķu deklarāciju, kurā uzsvērts, ka konvencijas virzība notiek saskaņā ar Latvijas Satversmi. Ilgstošajās diskusijās par Stambulas konvenciju daudzkārt pieminēts termins "sociālais dzimums". Ministrija atkārtoti uzsvēra, ka tas neattiecas uz dzimumu, bet uz sociālo lomu un neietver pienākumu ieviest nekādu citu dzimumu Latvijas sabiedrībā, izglītības un tiesu sistēmā, neuzliek par pienākumu citādi interpretēt Latvijas Satversmē ietvertās normas, laulības, ģimenes, vecāku un bērnu tiesības un to aizsardzību. Tāpēc jāpiebilst, ka šo terminu Valsts valodas centrs precizētajā tulkojumā nav mainījis.

Iespējas bremzēt Stambulas konvencijas ratificēšanu nesaskata arī Saeimas Juridiskās komisijas deputāts, opozīcijas pārstāvis Edgars Putra no „Apvienotā saraksta”.

Saeimas Juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins paskaidroja, ka valstu parlamenti nevar mainīt starptautisku līgumu tekstu, tajā skaitā Stambulas konvenciju. Līdz ar to nākamajā ceturtdienā Saeimas plenārsēdē par to plānots debatēt un balsot gan pirmajā lasījumā, gan tajā pašā dienā pēc deputātu priekšlikumu izskatīšanas – arī galīgajā lasījumā.